Nin (4km)

Nin má dokonce 3000 roků staré dějiny, které jsou zapsané nejen v knihách o dějinách, než se jimi doslova procházíte anebo se o nich učíte z bohatých muzejních sbírek. Založil ho ilirský kmen Liburni v 9. století př.n.l. pod názvem Aenona a právě se zde, díky archeologickým vykopávkám může sledovat rozvoj liburnské kultury. Jenom povězme, že bylo osídlení na ostrůvku obezděné hradbami a domy se stavěli technikou „suhozida“ tj. technikou stavení „na sucho“ a že se, jestli lze usuzovat na základě historických svědectví, žilo v blahobytě.


V době řimské nadvlády stavá se důležitým municipem a mořským přístavem. Zbytky domů a mozaika svědčí o tom, že se zde pohodlně, a pro tehdejší podmínky, bohatě žilo.

Kvůli obchodu se vybudoval velký přístav umístěný v oblasti dnešní Turistické pospolitosti Zaton (Turističko naselje Zaton). Nejvýznamnějším kompleksem z římské doby je fórum s capitoliem. Zde se nacházel monumentální chrám, který byl po velikosti jeden z největších na našich prostorech. O stupni rozvoje hovoří údaj, že měl Nin ve římské době také vodovod a kromě veřejných důležitých staveb předpokládá se, že měl i lázně a amfiteátr.
Ve druhém historickém období Nin několikrát utrpěl ztráty a znovu se pozvedl, úplně byl zničen v roce 1646, kdy ho Benátky obětovali, aby zachránili tehdejší tvrz Zadar před tureckým dobýváním. I tehdy byl konec, jako i několikrát před tím, novým začátkem .

Ale to, co dějiný průběh Ninu nejjasnějí určuje a spojuje se současnosti je to, že byl prvním politickým, náboženským a kulturním střediskem středověkového Chorvatska. Místo, kde se narodil Chorvatský stát. Nin je také nejstarším královským městem , stalým anebo občasným trůnem chorvatských národních vladařů: knížat Višeslava, Trpimira a Branimira, kralů Tomislava, Petra Krešimira IV., Zvonimira, knížat Šubićů Bribirskih a j. Nin byl biskupstvím od 9. – 19. st. Ninští biskupové jsou významní pro chorvatskou církev, mezi kterými vyniká nejvíce Grgur Ninski, který usiloval o to, aby se zachovalo chorvatské národní písmo hlaholice.

Bohaté arheologické nalézy z ninských dějin mohou se vidět v muzeech a v dějinách jsou hluboce propojený se současnosti nejstaršího chorvatského královského města a kolébky chorvatského státu. On je europskou destinací výtečnosti. Má léčivé bláto, které osvědčeně léčí mnohé nemoce. Má i solnici, ve které se výroba, zde, před vašíma očima, i podnes zakládá na tisiciletní tradici.

Dotknete li palec na soše Grgura Ninského – říká pověst – zajistili jste si štěstí. Nadále, jeden ho zahraniční potrtál zařadil mezi deset nejatrakčnějších světových symbolů štěstí.

Zdraví ze přírody

Mezi dary přírody, kterými je ninská oblast bohatá, jistě je jedním z nejhodnotnějších léčivé bláto (peloid), které se nachází ve blízkosti proslulé dlouhé písčité Kraljičine plaže (Královniny pláže ). Jeho si účinnost ověřili desítky tisíců lidí, kteří v organizaci a pod dozorem zdravotní instituce ze Zadru, už čtyři desítiletí bláto používají k léčení různých potíží, jako jsou revmatické nemoce, deformace páteře, problémy lokomotorní soustavy, ženská neplodnost a různé kožní nemoce.

Terapie, která obvykle trvá deset až dvacet dnů, zahrnuje obkládání blátem, potom slunění na písčité pláži a vyplachování peloidu v teplém moři. Probíhá v raních hodinách během července a srpna. V ní se příjemné spojuje s užitečným, navíc je tu plavání a koupání ve mělkém, teplém moři. Působí!

Ninské se bláto používalo již ve římské době. O tom svědčí tegule – kulaté cihly , které v láznich sloužily k přenášení teplého vzuchu a dnes jsou uložené v Muzeu ninských starožitností (Muzej ninskih starina). Ale ani to není vše: na tzv. Puntě nalezené je liburnské božství Venera Anzotika z 1. století, která představuje bohyni plodnosti a úrodnosti. Předpokládá se, že se na tomto místě nacházeli lázně ve prahistorické době.

Nin je zvláštní místo. Pohádka, která trvá. A životní radost, která nepřestává.

Apartmani Bilušić

Blaženka Bilušić

Mob 1: +385 99 3111-031
Mob 2: +385 98 229-118
info@apartmani-bilusic.com

Adresa

Škrapavac 67, 23233 Privlaka, Hrvatska

Menu

Podívejte se na pláže!