Zaton (6,5km)

Zaton je malé turistické město ideální pro odpočinek a relaxaci od každodenního života. Umístěn je mezi dvěmi historickými městy – Ninem (2km) a Zadrem (12km).

Predstavuje jedinečné spojení dalmatinské architektury, příjemného mediteránského podnebí, uhlídané přírody, bohatého kulturně-historického dědictví a životopisného turistického ruchu.

V oblasti Zátonu jsou proslulé zbytky života a kultury ještě od začátku bronzové doby, před asi 4000 roků. Na nynější poloze místo se postupně rozvíjelo od konce 17. st., po ústupu Turků. Místo do nedávna žilo od rolnictví, dobytkářství a rybářství.

Crkva Sv. Nikole (kostel svatého Mikuláše)
Vybudován je uprostřed pole na velkém prahistorickém pahorku. Kostel má kruhový základ se třemi polokruhovými a jedním čtvercovým výklenkem a s kupoloou nad prostředkem, vybudován se stopami romanického stylu z konce 11. a začátku 12. století. Na kupole byla v době tureckých válek dostavěna věž kvůli pozorování.

Zbytky kostela sv. Andrije (sv Ondřeje)
Kostel Sv. Ondřeje nastal v rámci římské architektury.
O jakou se architekturu jedná zatím není uplně jasné. Předpokládá se, že se jedná o nějaké stavby v rámci římského přístavu anebo o nějaké objekty zemědělsko- venkovského charakteru (villa rustica).
Kostel Sv. Ondráše je vyjímečně hodnotným objektem raného křesťansého období (postavená v 6. st.) který se různými obměnami zůstal ve funkci až do 16. st., kdy byl zbourán.

Věž Kaštelina
Věž dal, dle vestavěného nádpisu v latinském jazyce a erbu nad ním, postavit Hanibal Cirysagus v r. 1593. Je to jedna ze tří věží , kterou postavili Benátčané kvůli ochraně Ninu od útoků Turků.

Farní kostel
Farní je kostel v Zatonu věnován narození blažené panny Marie. Postavena je v r. 1670, prodloužena v r. 1870 a prošířena ve tvaru kříže v r. 1969.
 
Podmořská archeologie
Loď Serilia liburnica je nejvýznamnějším podmořským nálezem nalezaným ve vrstvách antického přístavu Aenone v Zatonu z polovinu 1.století. V muzeu ninských starožitností jsou vystaveny různé zbytky lodního vybavení: kotuly, klín pro natáhování plachet a zbytky plachet z kůže. Kromě toho, na dně přístavu bylo nalezeno mnoho keramického a skleněného nádobí (talíře, misky, šálky džbány ), hřebeny,peníze, klenoty.

Apartmani Bilušić

Blaženka Bilušić

Mob 1: +385 99 3111-031
Mob 2: +385 98 229-118
info@apartmani-bilusic.com

Adresa

Škrapavac 67, 23233 Privlaka, Hrvatska

Menu

Podívejte se na pláže!